ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีส

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
เวลา 11.00 – 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามและรับทราบการรายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จากนั้น พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด กรอบหลักสูตรจังหวัดศรีสะเกษตามกรอบของ "Sisaket ASTECS" และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ เขต 4 ผู้บริหารสถานศึกษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้แทนมูลนิธิอาศรมศิลป์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2