ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ และพบปะให้กำลังใจประชาชนชาวอำเภอขุนหาญ ที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ทั้งนี้ ได้เชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชัน "หมอ…พร้อม" หรือ "ศรีสะเกษ…พร้อม" เพื่อรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลเพิ่มเติมต่อไป
โดยมี พระครูศรีโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ และคณะสงฆ์ในอำเภอขุนหาญ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ณ โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2