ประธานในพิธีเปิดวาระแห่งชาติฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
เวลา 08.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดวาระแห่งชาติฉีดวัคซีนโควิด-19
โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พันเอก ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครกาชาด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดและการฉีดวัคซีนโควิด-19
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2