โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็งแบบยั

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 14.30 – 16.00 น.
พลตำรวจเอกมนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ปักกลด 64) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศาลาประชาคมบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ถือว่าสามารถเป็นรูปแบบตัวอย่างในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ประชาชน อาสาสมัครในหมู่บ้านผนึกกำลังกันดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้ง พบปะให้กำลังใจแก่กลุ่มเยาวชน FBI ผู้นำเยาวชนเพื่อความยั่งยืน และกลุ่มทุเรียนปลอดสาร
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ศาลาประชาคมบ้านซำตารมย์
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2