โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็งแบบยั

ันที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ปักกลด) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ 4 และ หมู่ 11 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ถือว่าสามารถเป็นรูปแบบตัวอย่างในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ประชาชนในหมู่บ้านผนึกกำลังกันดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้ง พบปะให้กำลังใจแก่ผู้สมัครในการเข้ารับการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 54 ราย เพื่อให้กลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม
โดยมี พระครูโสภณวรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านบกขี้ยาง อำเภอกันทรารมย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ สาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอกันทรารมย์ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ร่วมให้กำลังใจ
ณ ศาลาวัดบ้านบกขี้ยาง
ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2