“เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 -12.00 น.
นายวิชัย ตั้งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านตามโครงการสร้าง ซ่อมบ้าน ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน "เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ อำเภอเบญจลักษ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางวันทอง ศรีอักษร หมู่ที่ 12 ตำบลท่าคล้อ
2.นางบ่าย พรมโสภา หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ
พร้อมทั้งได้ร่วมพีธียกเสาเอก เสาโทบ้านให้กับราษฎรทั้ง 2 รายและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน
โดยมีนายอำเภอเบญจลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่างผู้ก่อสร้างบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2