ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมบริการฉีดวัคซีน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ลงทะเบียนในระบบแอพพลิเคชัน “หมอ…พร้อม” และ “ศรีสะเกษ…พร้อม” รวมทั้งกลุ่มบุคคลเป้าหมายซึ่งเริ่มทำการฉีดวัคซีนใันวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ศก. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. จิตอาสา อาสาสมัคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรม
ณ หอประชุมสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2