ตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการชุมชนยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน(ปักกลด)ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านค้อ หมู่ที่ 11 หมู่ 3 หมู่ 9ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ที่ถือว่าสามารถเป็นรูปแบบตัวอย่างในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ประชาชนในหมู่บ้านผนึกกำลังกันดำเนินงานในพื้นที่
โดยมี นายอำเภอยางชุมน้อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย พัฒนาการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ร่วมให้กำลังใจ
ณ ศาลาประชาคมบ้านค้อ หมู่ที่ 11
ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2