ติดตามผลผลิตทุเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
เวลา 11.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ติดตามผลผลิตทุเรียน หารือเพิ่มเติมด้านประชาสัมพันธ์การขายทั้งผ่านระบบออนไลน์ และการขนส่ง พร้อมทั้งช่องทางการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรเกษตกรจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2