ตรวจเยี่ยมและมอบ ถุงกาชาด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและมอบ ถุงกาชาดที่บรรจุสิ่งของพร้อมใช้สำหรับผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาโดย กรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาด
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ชุด ppe สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข โดยได้รับการบริจาคจากชมรม บุคคล ภาคเอกชน
โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม
ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2