“ศรีสะเกษ…พร้อม”

วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เวลา 10.30 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครองเชิงรุกประจำจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19 โดยผ่าน แอพพิเคชั่น “ศรีสะเกษ…พร้อม” เพื่อให้บริการ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ให้ได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
นอกจากนั้นยังมีช่องทางและสถานที่การลงทะเบียนมีดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.
3. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
4. จุดบริการภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า Big C และ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ศรีสะเกษ
5. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045-614545 หรือสายด่วน 1567
โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุข อสม. Tambon Smart Team และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจ
ณ ห้างสรรพสินค้า Big C และ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2