โรคลัมปี สกิน (LSD)

วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปรึกษาหารือ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการการป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (LSD) ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
การวางแนวทางและการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2