“ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ “ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมีนพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการและดำเนินรายการโดยนายทองจันทร์ ศรีสุธรรม
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษตรวจเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน ตำบลตูมอำเภอศรีรัตนะ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่แนวโน้มและทิศทางและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการพร้อมรวมทั้งการผ่อนคลายในระยะต่อไป
๒. สถานการณ์และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ในพื้นที่อำเภออื่น และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากผู้ที่เดินทางมาจากสระบุรีและเพชรบุรี ซึ่งกำลังเกิดการแพร่ระบาด
๓. มาตรการในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
๔.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-ทั้วโลก
-ประเทศไทย
-จังหวัดศรีสะเกษ
๕.การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจสวท.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2