ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังห

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ โดยมีสหกรณ์เสนอขอกู้เงินทั้งหมด 8 แห่ง 10 สัญญา เป็นเงินจำนวนกว่า 17.6 ล้านบาท
โดยมี สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษษ ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2