ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดศรี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1) กำหนดราคาประเมินที่ดินกรณีแบ่งแยกใหม่หรือกรณีตกหล่นไม่มีราคาประเมิน
2) แก้ไขปรับปรุงราคาประเมิน จำนวน 3 แปลง โดยมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
3) แก้ไขปรับปรุงราคาประเมินที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษตรวจสอบพบความผิดพลาดคลาดเคลื่อน จำนวน 3 ราย
โดยมี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และนายอำเภอกันทรลักษ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั้น 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2