ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หารือ ติดตาม ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การพัฒนาระบบการจัดทำฐานข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล BIG DATA เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในแต่ละด้านโดยสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการเข้าช่วยเหลือได้ผู้ประสบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกำหนดแนวทางการทำงานอันเป็นรูปธรรมต่อไป
โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2