ติดตามเยี่ยมชม ผลผลิต

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
เวลา 18.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามเยี่ยมชม ผลผลิต แนวโน้มระยะเวลาในการเก็บผลผลิต แนวทางประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ช่องทางการจำหน่ายภายใต้สถานการณ์โควิด
ทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ซึ่งเป็นทุเรียนที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดศรีสะเกษ มีกฎหมายคุ้มครอง ซึ่งต้องเป็นทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญและอำเภอศรีรัตนะ หากมีการแอบอ้างถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการ นายชูเกียรติ ยวนพันธ์ เจ้าของสวน เข้าร่วม
ณ ไร่สร้างฝัน (Dream Creator Farm) หมู่ที่ 8 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2