ตรวจเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
เวลา 16.00 – 17.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ แนวแน้วและทิศทาง
เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการ รวมทั้งการผ่อนคลายในระยะต่อไป
จากการหารือกับทีมอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เห็นพ้องต้องกันให้คงสถานการณ์อีกระยะหนึ่งและเร่งคัดกรองตรวจหาเขื้อภายใน 3-4วันนี้แล้วประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ โรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2