ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในเขต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตผลิต(ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 แห่ง คือ
1. รพ.สต.เมืองจันทร์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อทางการแพทย์หนองแคนใหญ่ อ.เมืองจันทร์
2. รพ.สต.ปลาชิว ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรทางการแพทย์บ้านอะลาง อ.เมืองจันทร์
3. รพ.สต.บ้านยาง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพอเพียง (สีเขียว) อ.อุทุมพรพิสัย
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2