ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ (ก.จ.จ.ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2