ตรวจติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
เวลา 11.20 -14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดตั้งโรงครัวสนามเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในโรงเรียนบ้านตูม
ได้ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 จากหน่วยงานและภาคเอกชน ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดมอบชุดกิ๊ฟเซทป้องกันโควิด ประกอบด้วย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชุด
2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตร มอบน้ำดื่ม 100 โหล ข้าวสาร 500 กิโลกรัม ไข่ไก่ 100 แผง ฟักทอง 80 กิโลกรัม
3. สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์จำกัด มอบข้าวสาร 300 กิโลกรัม
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด มอบปลากระป๋อง 4 โหล มาม่า 3 ลัง
5. กลุ่มศรีสะเกษดีเซลฯ มอบน้ำเปล่า 207 โหล มาม่า 70 ลัง ปลากระป๋อง 6 ลัง ไข่ไก่ 68 แพ็ค น้ำมันพืช 20 แพ็ค นม 3 ลัง
6. ร้านเสริมสวย อ.กันทรลักษ์ มอบน้ำดื่ม 36 โหล
7. ชาวบ้านภูคำ ตำบลภูเงิน มอบผลไม้ น้ำเปล่า ข้าวสาร อาหารแห้งมูลค่า 16,000 บาท
ประชุมติดตามสถานการณ์การและแนวทางการดำเนินงาน
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน 7 หมู่บ้าน ในการตรวจหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกณ อบต.ตูม
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต. สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอศรีรัตนะ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจ
ณ พื้นที่ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2