ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองคนเข้า-อ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
เวลา 11.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองคนเข้า-ออกหมู่บ้าน บ้านสะบาย ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของอำเภอศรีรัตนะ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด
โดยมี ผู้ปกครองท้องที่ เจ้าหน้าที่ อส. อสม. ชรบ. สายตรวจตำบล เจ้าหน้าที่ อปท. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง
ณ จุดคัดกรองคนเข้า-ออกหมู่บ้าน บ้านสะบาย ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2