ประธานเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และเพิ่มพื้นที่สีเข

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 – 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี) เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน
กิจกรรมประกอบด้วย
การบวชต้นไม้ และร่วมปลูกต้นไม้ เช่น ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยุง ต้นประดู่ ต้นยางนา และต้นมะค่าโมง ประมาณ 8,000 ต้น ในพื้นที่ 33 ไร่
โดยมี เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ทุ่งรวงทอง นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ. ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ นายมานิตย์ บริพันธ์ นายอำเภอโนนคูณ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนคูณ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
ณ บริเวณที่ดินของวัดป่าโพธิ์ทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2