ประชุมซักซ้อมแนวทางและการวางระบบฉีด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประชุมการประชุมซักซ้อมแนวทางและการวางระบบฉีด
วัคซีน COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) โดยเน้นการบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด
โดยมี นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต
จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2