ประธานการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจ

วันที่ 24พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น1

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2