ต้อนรับนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ (โฆษก ศบค.)พร้อมคณะ และร่วมประชุมตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ
โดยในการประชุมดังกล่าวได้เน้นย้ำและแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมพื้นที่พร้อมกับได้กำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจเชื้อและให้ทราบผลโดยเร็ว ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ในเวลาต่อมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำข้อปฏิบัติแก่ประชาชนผู้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในพื้นที่ตำบลตูม พร้อมกับพบปะให้กำลังใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แก่ อสม. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม
โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอศรีรัตนะ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.ศรีรัตนะ ผกก.สภ.ศรีรัตนะ ผอ.รพ.สต.ตูม ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกอบต.ตูม กำนัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่ดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2