ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้า ม. 4

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้า ม. 4 รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ และ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นำเยี่ยมชมและให้ข้อมูล
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ และ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2