ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.30 น.
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และนมผง 14 กล่อง ให้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดศรีสะเกษ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่เผชิญกับความเสี่ยงในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค มาตรการด้านการควบคุมโรคของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางผ่องศรี แซ่จึง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2