ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔
การประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับกลไกการอำนวยความยุติธรรม การแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนตามนโยบายส่วนกลาง โดยรายงานการดำเนินงานอาทิเช่นดังนี้
-การรายงานการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
– รายงานการยกระดับการช่วยเหลือหรือผู้เสียหายแบบบูรณาการ (Justice Care)
-รายงานสถานการณ์ด้านการอำนวยความยุติธรรม ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
-พิจารณาการดำเนินงานและแผนงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาหัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อัยการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ผู้แทนปลัดจังหวัด รองผอ.รมน.จว.ศก ผู้แทนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษประธานสภาทนายความจังหวัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2