ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเส

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่๕/๒๕๖๔ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS.)
ในการประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และรายงานการดำเนินงาน อาทิเช่นดังนี้
– สรุปสถานการณ์ แนวโน้มยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจังหวัดศรีสะเกษ
– ผลการดำเนินงานตามวาระจังหวัดศรีสะเกษและยุทธการ ๒๓๘ พิทักษ์นครลำดวน /หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ TO BE NUMBER ONE/การบำบัดฟื้นฟู CBTX
– ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการและแผนงาน
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด รองผอ.รมน.จว.ศก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร อปท.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2