ติดตามการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lu

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคกระบือ โดยได้เน้นย้ำให้เกษตรกรในพื้นที่เฝ้าระวังและสังเกตุสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างไกล้ชิด พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานปศุสัตว์อำเภออย่างเคร่งครัด หากพบการระบาดให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอโดยด่วน เพื่อจะให้การรักษาได้ทัน และสามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
ในการนี้ ได้รณรงค์การลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 และเน้นย้ำให้ดำเนินมาตรการป้องกัน โรค โควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษอย่างเคร่งครัด
โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรารมย์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ ปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ เกษตรอำเภอกันทรารมย์ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ อาสาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ตลาดบ้านผึ้ง ม.4,5 ต.ทาม
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2