หารือเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการวัคซีน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยเร็วที่สุด เพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2