ตรวจติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ป

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดตั้งโรงครัวสนามเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จำนวน 7 หมู่บ้าน 1,380 หลังคาเรือน 7,411 คน
โดยจังหวัดร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดรถโรงครัวสนามเคลื่อนที่ 1 คัน และรถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน เพื่อสนับสนุนจัดทำข้าวกล่อง และน้ำดื่ม วันละ 1,500 – 2,000 ชุด/มื้อ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2564 รวม 7 วัน โดยมีส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอศรีรัตนะ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.
ในการนี้ ได้เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของบริจาค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของใช้จำเป็น จาก คณะสงฆ์อำเภอกันทรลักษ์อำเภอศิลาลาด ส.ส.ธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ผ่องศรี แซ่จึง นางนริตา ไตรสรณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเขต อำเภอศรีรัตนะ ธนาคาร ธกส.สาขาศรีรัตนะ คณะผู้บริหาร โรงเรียนบ้านตูม เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID – 19
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พันเอกณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอศรีรัตนะ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจ
ณ โรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2