ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ)
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิเช่นการประเมิน แต่งตั้ง โอน ย้าย ของพนักงานส่วนตำบล และในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการฯ /ผู้แทน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2