“บูรณาการเชื่อมโยงจัดการน้ำทั่วไทยด้วย 10 มาตรการรับมือฝน 64

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 “บูรณาการเชื่อมโยงจัดการน้ำทั่วไทยด้วย 10 มาตรการรับมือฝน 64”ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Webex Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2564 และการดำเนินงานตามมาตรการฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 10 มาตรการ พร้อมทั้งการรับมอบนโยบายการดำเนินงานตามมาตรการฤดูฝน ปี 2564 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง
ณ ห้องน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
มี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2