รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย น้ำด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และสิ่งของใช้จำเป็น โดยพระเดชพระคุณพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และคณะสงฆ์ เพื่อมอบแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 สมาชิก อพปร. และสื่อมวลชน ร่วมรับมอบ
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2