ประธานการประชุมปรึกษาหารือ ติดตามสถานการณ์ปัญหา อุปสรรค การด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เวลา 16.00 – 18.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ ติดตามสถานการณ์ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ ได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคให้นายอำเภอเพื่อบริหารจัดการแบ่งมอบไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และปิดหมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน
โดยได้รับการบริจาคและสนับสนุน จาก ดร.กัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน ชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอศรีรัตนะ ผกก.สภ.ศรีรัตนะ สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตูมสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ และที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2