ประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS.) เพื่อพิจารณากำหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระจังหวัดด้านพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดด้านพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1-4 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2