พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางแก้วจิตใส เทศกูล และนายสำรวย สุริวงค์ ราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ ๑๕และเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเสียหาย จำนวน ๒ ครัวเรือน
ในการนี้ประธานในพิธีดังกล่าว ได้กล่าวปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ราษฏรประสบอัคคีภัยพร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ป้องกันโควิดให้แก่ราษฎรโดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร่วมมอบดังกล่าวด้วย
เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
๑) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
๒) ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
๓) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๔) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
๕) ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ
๖) เทศบาลตำบลขุนหาญและส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายอำเภอขุนหาญ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๕ บ้านน้อยแสงตะวัน หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2