รับมอบสิ่งของจาก ดร.กัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบสิ่งของจาก ดร.กัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (ในนามของนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม เพื่อมอบช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ อพปร. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 ร่วมรับมอบ
ณ บริเวณลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2