อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น.
ตามที่ได้ปรากฎสถานการณ์พบมีผู้ติดเชื้อโควิดในกลุ่มตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จำนวน 18 คน
เวลา 06.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้อำนวยการมอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอศรีรัตนะ ปภ. จังหวัดส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการอำเภอศรีรัตนะ ประชุมกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม และควบคุมโรค
เมื่อเวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าและมอบแนวทางเพิ่มเติม รวมทั้งนำปัจจัยสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคจากการบริจาคมอบให้กับ 7 หมู่บ้านของตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ปกครองท้องที่เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยกระดับการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ ได้แก่ บ้านตูม หมู่ที่ 1 บ้านตูมพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านศรีพะเนา หมู่ที่ 3 บ้านหนองกันจง หมู่ที่ 4 บ้านตูมกระแซงราษฎร์ หมู่ที่ 9 บ้านศรีพะเนาใต้ หมู่ที่ 11 และบ้านศรีพะเนาตะวันออก หมู่ที่ 12 เพื่องดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ลดการเคลื่อนย้าย
โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. อสม.อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ณ พื้นที่ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2