ร่วมหารือข้อราชการกับ นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง ผู้อำนวยการสำ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมหารือข้อราชการกับ นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(อุบลราชธานี) และคณะ ในประเด็นการดำเนินงาน "โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ในพื้นที่ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ และพื้นที่ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะได้นำโครงการดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2