ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เวลา 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายณัฐวุฒิ ขจรจรัสกุล กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ และคณะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ณ ห้องห้วยสําราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2