รับมอบผลิตผลทางการเกษตร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.55 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมรับมอบผลิตผลทางการเกษตร จากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยผลิตผลทางการเกษตรดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้านในตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์และตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยกระดับการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยมี นายวัลลภ โศภิษฐพันธ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขากันทรลักษ์ ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรชาวสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ เข้าร่วมมอบสิ่งของดังกล่าว
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2