นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุน จากกลุ่มเ

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุน จากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ส่วนราชการและภาคเอกชน มอบให้กับราษฎรหมู่ที่ ๓ บ้านหลักด่าน หนองบัวดง อำเภอศิลาลาด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว
พร้อมกันนี้ได้ซักถามสถานการณ์แพร่ระบายโควิด-19ในหมู่บ้าน และสร้างความรับรู้เข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกัน พร้อมให้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในป้องกันการแพร่ระบาดและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมี นายกองตรีไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด สาธารณสุขอำเภอศิลาลาด ผู้แทนผกก.สภ.ศิลาลาด เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคดังกล่าว
ณ บ้านหลักด่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2