ผู้แทนนำปัจจัยสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับส

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนนำปัจจัยสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ส่วนราชการ และภาคเอกชน มอบให้กับประชาชน บ้านดู่ หมู่ 1 บ้านหนองถ่ม หมู่ 3,8 และบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีกำนันตำบลดู่ และผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว
ในการนี้ได้รณรงค์สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนให้กับผู้นำท้องที่ อสม. และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.ดู่ อีกด้วย
โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอกันทรารมย์ ผู้แทนปลัดจังหวัด กำนันตำบลดู่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ พื้นที่ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2