ประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการด้านการตลาดทุเรียนภูเขาไฟ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการด้านการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ซึ่งได้ปรึกษาหารือช่องทางการจำหน่ายทุเรียน ตลาดออนทัวร์ และการควบคุมคุณภาพทุเรียน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวศรีสะเกษเป็นจำนวนมากทั้งภาคเกษตร รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและบริการ
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หน.ไปรษณีย์จังหวัด ผู้แทนอธิการบดี ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2