“เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เวลา 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้าน ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านจำนวน 4 ราย
ทั้งนี้ได้พบปะและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนายอรรถพล อ่อนน้อม เป็นผู้พิการประเภท 3 (ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) มีพี่น้อง 3 คน อีกทั้ง ได้ร่วมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้แก่อำเภอเพื่อสนับสนุนในภารกิจการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายก อบต.ตาโกน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ณ บ้านตาโกน หมู่ที่ 1 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2