ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอศิลาลาด มีประเด็นดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินการตรวจคัดครองผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมาตรการเฝ้าระวังหากผลตรวจเป็นลบ
2. การรณรงค์สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่
3. การเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการปศุสัตว์
4. พิจารณาการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งหมู่บ้าน ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
จากนั้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน บ้านหลักด่าน ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด และร่วมมอบปัจจัยสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนจาก นายจรูณ สาลีวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และชมรมน้องพี่ศรีลำดวน
โดยมี นายแพทย์พิเชฏฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองตรีไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายจรูณ สาลีวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผอ.รพ.สต.หนองบัวดง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ พื้นที่ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2