ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ในที่ประชุมมีประเด็นดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.จว.ศก. ตามยุทธศาสตร์ชาติ
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ
3. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามยุทธการณ์ 238 พิทักษ์นครลำดวน เน้นการขยายผลไปสู่รายใหญ่ และการให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4. การพิทักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกแผนปฏิบัติการปลูกป่าในพื้นที่ 800 ไร่ และให้หน่วยงานรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน คทช. รายงานให้ทราบในครั้งต่อไป
5. รายงานเหตุวาตภัยและการให้ความช่วยเหลือ การบริหารจัดการน้ำ การขับเคลื่อนวาระ 365 วันขับขี่ปลอดภัย
6. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการจาก ศบค.โดยเคร่งครัด และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายพลเรือน) พ.อ.ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผอ.ทสจ. หน.สนง.ปภ.จังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานทหารในพื้นที่ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2